Organizacja przedszkola

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.

Ramowy rozkład dnia

W godzinach 8 – 13 realizowane jest bezpłatne wychowanie i opieka (w wymiarze 5 godzin dziennie.)

700– 815 Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci, gry stolikowe przy niewielkim udziale nauczyciela. gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe  i  integracyjne. Praca  indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco  -  kompensującym i wychowawczym, udział dzieci w samodzielnym przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zabaw  i zaję
815– 830 Ćwiczenia i zabawy  ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia oddechowe . czynności samoobsługowe;
830– 900 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku; Grupy VIII, VII, IX, oraz V, IV,
900– 930 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego   spożywania posiłku;  Grupy II , III , X oraz  VI;
900– 1000 Zajęcia z  całą grupą – wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy; doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe
1000–1130 Zabawy  swobodne, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry, zabawy zajęcia ruchowe  i zabawy sportowe ( zespołowe, grupowe, międzygrupowe ) . Zabawy przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, wycieczki, imprezy okolicznościowe.
1130–1200 II śniadanie  czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku  - Grupy VIII, VII , IX,   oraz V,  IV, I
1200–1230 II śniadanie czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc  w nakrywaniu do posiłku - Grupy II , III , X oraz  VI;
1230–1315 Zabawy relaksacyjne  z wykorzystaniem muzyki  aktywizującej   wyobraźnię i sprzyjającej wyciszeniu – odpoczynek.  Udział w zajęciach dodatkowych. Swobodna zabawa dzieci. Zajęcia  twórcze – praca zespołowa i indywidualna
1330–1400 Obiad - Grupy VIII, VII , IX,   oraz V,  IV, I  
1400–1430 Obiad-   Grupy II , III , X oraz  VI;
1430–1700 Swobodna aktywność dzieci wg. ich pomysłów i zainteresowań. Ćwiczenia utrwalające wiadomości,  praca indywidualna – kompensacyjno- korekcyjna zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe,  zajęcia o charakterze wychowawczym,  prace porządkowe